martin@martinschulz.nl
Martin Schulz Onderzoek & Advies

 

Overzicht kenmerkende onderzoekswerkzaamheden

Onderzoeks- en adviescommissies

Secretaris van commissie-Sorgdrager (vermeende integriteitsschending wethouder Van Rey)

Secretaris van commissie-Hermans (besluitvorming stemmachines)

Secretaris van commissie-Hermans (verificatie evaluatie Raad voor de Wadden)

Secretaris van commissie-Docters van Leeuwen (toekomst Raad voor maatschappelijke ontwikkeling)           

Secretaris van commissie-Docters van Leeuwen (toekomst Raad voor de financiële verhoudingen)

Secretaris van commissie-Denters (provinciaal grotestedenbeleid)

Secretaris van commissie-Prins (visitatie WODC)

Onderzoeker voor commissie-De Wit (financiële problematiek Amarantis)

Onderzoeker voor commissie-Krikke (synergie ruimtelijk beleid)

Onderzoeker voor commissie-Korthals Altes (toekomst inrichting verkiezingsproces)

Onderzoeker  voor commissie-Noordanus (verhouding woningcorporaties en minister)

Onderzoeker voor commissie-Van Gijzel (rol gemeenten bij maatschappelijke initiatieven)

 

(Lerende) evaluatiestudies

Evaluatie management van realisatie Elektronisch Patiëntendossier

Evaluatie functioneren Raad voor Cultuur 2006-2011

Evaluatie functioneren ACTAL (Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten)

Evaluatie College toezichthouder OPTA

Evaluatie van GSB-experiment Drechtsteden

Evaluatie Stichting SCOOP

Evaluatie regeling SENO/GOM 1999-2007

Evaluatie MATRA projecten programma Midden- en Oosteuropa

Evaluatie functioneren WFIA 2006-2008 (West-Holland Foreign Investment Agency)

Procesevaluatie programma voor filevermindering FileProof 

 

Doe-het-zelf-democratie & sociaal ondernemerschap

Onderzoek netwerksturing ministerie EL&I over sturen in netwerken zonder geld

Onderzoek rol zelfredzaamheid van bewoners voor een Amsterdamse woningcorporatie

Onderzoek verhouding sociaal ondernemerschap en overheid

Analyse Hub als organisatievorm

 

  

Management van complexe projecten en processen

Onderzoek management van vier complexe projecten in Enschede

Onderzoek risicobeheersing grote projecten Lelystad

Onderzoek realisatie woningbouwprogramma Epe

Second Opinion ontwikkeling Oude Rijkswerf Willemoord 

Verkenning rol gemeentesecretaris bij realisatie complexe projecten

 

Andere opvallende onderzoeken

Onderzoek naar de toekomstige organisatie van bewegwijzering

E-rating van telecomvergelijkingssites op het internet

Onderzoek organisatie bestuursdiensten gemeenten

 


Daarnaast heb ik op verschillende andere thema's onderzoeken verricht, waarbij ik hieronder slechts enkele voorbeelden geef:

Governance: onderzoek naar governance in de onderwijssector, vergelijkend onderzoek naar governanve in onderwijs, zorg en veiligheid en onderzoek naar de werking van governance rondom de financiele problemen bij onderwijsinstelling Amarantis.

Intergemeentelijk samenwerking: onderzoeken naar samenwerking in de Randstad, de Noordvleugel, de Drechtsteden, de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.